●CD#73 3332-3344 主イエスと弟子達ほか

3344 主に信頼する者の幸せ shunisinraisurumononoshiawase

3343 完全に救うことが出来るキリスト kanzennisukuukotogadekirukirisuto

3342 主との交わり shutonomajiwari

3341 祈りの重要さ inorinojuyosa

3340 福音は全世界に fukuinhazensekaini

3337 成長の秘訣 seichonohiketsu

3336 主イエスと弟子達(4)弟子達の使命 shuiesutodeshitachi4

3335 主イエスと弟子達(3)主についていこうよ shutodeshitachi3

3334 主イエスと弟子達(2) shuiesutodeshitachi2

3333 主イエスと弟子達(1) shuiesutodeshitachi1

3332 荒野に呼ばわる声 kouyaniyobawarukoe