●CD#60 3158-3169 よみがえりに基づく信仰生活ほか

3169 勝利の秘訣(2) shourinohiketsu2

3168 勝利の秘訣(1) shourinohiketsu1

3167 大切な事大切にしよう taisetwunakototaisetsunishiyou

3166 ひどいか、ありがたいか hidoika arigataika

3165 よみがえりに基づく信仰生活(2) yomigaerinimotodukushinkouseikatsu2

3163 よみがえりに基づく信仰生活 yomigaerinimotoduku shinkouseikatsu1

3162 エリシャの生活の終わり(3) erishanoseikatsuno owari3

3161 エリシャの生活の終わり(2) erishanoseikatuno owari2

3159 行き先見えるの_ yukisakimieruno

3158 エリシャの生活の終わり erishanoseikatunoowari1